Route Map

 
Search by
 

HongKong
  CHX     CMS     CPX     CTS     CVT     CVX     EC3     EC4     FE2     FE3     JMV     JTC     JTS     JTV     JTX     KTH     MD1     MD2     MEX     NCT     PA1     PA3     PAS     PH2     PH2     PN3     PR5     PS4     PS7     SA3     SA4     SA6     THX     TSE  


 


ServiceName

CHX

CHINA - HO CHI MINH EXPRESS SERVICE


Port Rotation
DALIAN - XINGANG - QINGDAO - HONGKONG - SHEKOU - CAT LAI - HONGKONG - SHEKOU - INCHEON - DALIAN
Schedule & Terminal Information
Call PortETAETDPort Terminal
DALIAN FRI FRI DALIAN PORT CONTAINER TERMINAL CO., LTD.
XINGANG SAT SUN Tianjin Port Container Terminal Co. Ltd.
QINGDAO MON TUE QINGDAO QIANWAN CONTAINER TERMINAL CO.,LTD
HONGKONG FRI SAT MODERN TERMINALS LTD
SHEKOU SAT SAT SHEKOU CONTAINER TERMINAL
CAT LAI TUE WED CAT LAI TERMINAL
HONGKONG SAT SAT MODERN TERMINALS LTD
SHEKOU SUN SUN SHEKOU CONTAINER TERMINAL
INCHEON WED THU PSA Incheon Container Terminal
DALIAN FRI FRI DALIAN PORT CONTAINER TERMINAL CO., LTD.

Transit Time(days)
S-BoundTo
QINGDAOHONGKONGSHEKOUCAT LAI
FromINCHEON48912
DALIAN37811
XINGANG1569
QINGDAO347
HONGKONG03

N-BoundTo
HONGKONGSHEKOUINCHEONDALIANXINGANGQINGDAO
FromCAT LAI34791012
HONGKONG14679
SHEKOU3568
INCHEON124