New
Voy. Code
Vessel NameTHEA CodeIMO
NO.
YM Vessel
Abbr.
Comn
Voy.
TWKHHCNSHKHKHKGCNNGBCNSHAMXZLOMXLZCGTPRQPECLLECGYE
  ETBETDETBETDETBETDETBETDETBETDETBETDETBETDETBETDETBETDETBETD
SA6224EWAN HAI 622
N/A9307035W622E00706/1706/1806/1906/2006/2006/2106/2306/2306/2406/2507/1207/1307/1407/14----------07/2307/2407/2607/28
     *06/1806/1906/2006/2106/2106/2206/2706/2806/2806/2907/1507/1607/1707/18----------07/2307/2407/2707/28